ក្រុមហ៊ុន Qingdao Furuite Graphite Co. , Ltd.
បន្ទាប់ពីការអភិវឌ្developmentន៍និងការច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ Qingdao Furuite Graphite បានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលក្រាហ្វិចដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលត្រូវបានលក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។ វាលកម្មវិធីនៃក្រាហ្វិចដែលអាចពង្រីកបានក្រាហ្វិចនិងក្រដាសក្រាហ្វិច Qingdao Furuite Graphite បានក្លាយជាម៉ាកដែលគួរឱ្យទុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសចិន។

អាន​បន្ថែម
មើលទាំងអស់